Monthly Archives

July 2016

Processed with VSCOcam with k2 preset
Bulgaria Is Awesome, Photography

Bulgaria is awesome: Vrana Palace, 14.02.2016

Translation:
EnglishБългарски

Знаете ли онези моменти, в които си мсилиш, че си ходил навсякъде из близкте околности и точно, когато най-много ти се излиза изнкива нещо ново и прекрасно? Не? Не знам.. Може да е от късмета на несвъртащия го на едно място. 😄 Та Врана.. Кой да предположи, че близко до лудналата София може да има […]

Continue Reading